IMG_1875-min
IMG_1873-min
IMG_1874-min
IMG_1881-min
IMG_1876-min
previous arrow
next arrow


PRIVACY VERKLARING JONG NEDERLAND HELDEN

Deze privacy verklaring geeft uitleg over de verwerking en het gebruik van gegevens van leden van Jong Nederland Helden

 1. Welke persoonsgegevens?

Als u of uw kind lid wordt van Jong Nederland Helden, vragen wij om voor ons belangrijke persoonsgegevens van uw kind op het aanmeldformulier in te vullen. De persoonsgegevens die we nodig hebben voor een goede uitvoering van onze activiteiten zijn:

 • School: Groep/klas schooljaar
 • Voornaam:
 • Achternaam:
 • Adres + huisnummer:
 • Postcode:
 • Woonplaats:
 • Geboortedatum:
 • Telefoon nummer vaste lijn:                                                                  (Indien beschikbaar)
 • Telefoon nummer mobiel 1:                                                         (moeder/vader/verzorger*)
 • Toevoegen Groeps-App (Ja/Nee*)
 • Telefoon nummer mobiel 2:                                                         (moeder/vader/verzorger*)
 • Toevoegen Groeps-App (Ja/Nee*)
 • Mailadres t.b.v. info voorziening:
 • Eventuele opmerkingen:
 • (denk hierbij aan allergie├źn of andere punten waar leiding rekening mee moet houden)

     Verder wordt er middels een aparte verklaring gevraagd of u wel/niet toestemming geeft

     voor gebruik van foto- en beeldmateriaal op social media account en/of de website van Jong

     Nederland Helden.

       Bij opgave van kamp kan het zijn dat er nog aanvullende gegevens worden gevraagd zoals

       gegevens zorgverzekering, naam huisarts en medicijngebruik.

 1. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze ledenadministratie en communicatiedoeleinden ten behoeven van wekelijkse groepsbijeenkomsten, activiteiten, kamp en bivakken. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht. Gegevens worden verstrekt aan overkoepelende organisaties (JongNL Limburg), subsidieverstrekkers (gemeente) en/of verzekeraars.

 1. Bewaren persoonsgegevens:

De gegevens van het aanmeldformulier en de toestemmingsverklaring foto- en beeldmateriaal, zijn beschikbaar voor de groepsstaf van het betreffende lid en het bestuur. Ook heeft het bestuur toegang tot een digitaal ledenbestand (PION). Dit is de centrale ledenadministratie van onze koepel organisatie JongNL Limburg. Indien uw kind geen lid meer is, zullen uw persoonsgegevens op dat moment van de lijst worden verwijderd. Mocht u eerder willen dat (uw) persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u een e-mail sturen naar

 1. Gegevens kaderleden / vrijwilligers

Aan kaderleden / vrijwilligers wordt gevraagd de gedragscode te ondertekenen. Tevens wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. De ondertekende gedragscode en het VOG wordt beschikbaar gesteld aan het bestuur. Het bestuur zal deze documenten opslaan. Alleen het bestuur en de vertrouwenspersonen hebben inzage in deze documenten. Indien een kaderlid / vrijwilliger stopt bij Jong Nederland Helden worden deze documenten vernietigd.