IMG_1875-min
IMG_1873-min
IMG_1874-min
IMG_1881-min
IMG_1876-min
previous arrow
next arrow


Aanstellingsbeleid Jong Nederland Helden

Jong Nederland Helden heeft binnen onze gemeenschap een maatschappelijke

verantwoordelijkheid rond de veiligheid van onze jeugd.

Om die veiligheid te kunnen waarborgen maken we binnen onze afdeling gebruik van een aanstellingsbeleid. Hierin wordt beschreven hoe ons beleid rondom het aanstellen van

vrijwilligers is vormgegeven. Hieronder volgen de stappen die genomen worden bij het aanstellen

van nieuwe vrijwilligers:

  1. Een kennismakingsgesprek met een bestuurslid / contactpersoon kadervorming waarin de afdelingscultuur, het huishoudelijk reglement en de gedragscode worden uitgelegd.
  • Het ondertekenen van de gedragscode.
  • Voor elke vrijwilliger wordt door Jong Nederland Helden een VOG aangevraagd.
  • Er wordt een ‘stage’ periode ingesteld van 3 maanden, zodat beide partijen kunnen toetsen

     of wederzijdse verwachtingen uitkomen.

  • Er volgt een gesprek aan het einde van de ‘stage’ periode met een bestuurslid / de contactpersoon kadervorming.
  • Iedere nieuw kaderlid volgt, binnen twee jaar na de start, de introductiecursus van Jong NL. De kosten van deze cursus komen voor rekening van Jong Nederland Helden.

Waarom een VOG.

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is in het leven geroepen om de veiligheid binnen verenigingen te borgen. Landelijk en provinciaal is het hebben van een VOG, ook voor vrijwilligers, al opgenomen in het beleid. Jong Nederland Helden wil niet achter blijven in deze ontwikkeling.

Niemand bij onze afdeling doet zo iets.

Dat is niet met zekerheid te zeggen, omdat je niet ieders gedachten kan lezen. Een op de drie

kinderen maakt een vorm van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag mee, dat kan ook binnen Jong Nederland Helden gebeuren.

Iedereen in onze afdeling kent elkaar.

Uit incidenten komt naar voren dat de dader meestal een bekende van het slachtoffer is. Dan is het

risico juist groter, omdat het slachtoffer een open houding heeft naar bekenden en niet bedacht is op misbruik.

Het kost ons extra tijd en geld die niet in activiteiten van de leden gestoken kan worden.

De veiligheid van de leden is onbetaalbaar. Slechte publiciteit als gevolg van een incident kost meer

tijd en geld.

We hebben al te weinig vrijwilligers binnen onze afdeling.

Maatregelen tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag zijn ook ter bescherming van de leiding en

het bestuur. Duidelijkheid waar je je als vrijwilliger aan te houden hebt (gedragscode) geeft een veilig gevoel en maakt Jong Nederland Helden aantrekkelijk voor vrijwilligers.

Nieuwe leden blijven weg.

Regelmatig komen er incidenten in het nieuws, iedereen weet dat het voorkomt. Aangeven aan

ouders en verzorgers dat Jong Nederland Helden de zorg voor hun kinderen serieus neemt maakt onze vereniging juist aantrekkelijker.

Je kunt wel rekening met alles houden.

Als er een incident is denk je achteraf had ik maar van te voren maatregelen genomen.

Een VOG is schijnveiligheid. Mensen die echt kwaad willen houdt je toch niet tegen.

Door een aanstellingsgesprek en de VOG is er een eerste selectie. Je moet binnen je afdeling altijd

alert blijven en daarom is er een gedragscode voor leiding binnen Jong Nederland Helden.

Huishoudelijk Reglement